Pakalpojumu sniedzējiem

Klientu konsultantiem

Ja mēs uzdotu Jūsu klientu konsultantam jautājumu "kur tu glabā datus par saviem klientiem?", kādu atbildi Jūs saņemtu? Kas notiks, ja Jūsu menedžeris aiziet prom no firmas? Kas notiek ar Jūsu klientiem? Vai viņi paliks ar Jums vai ar Jūsu bijušo darbinieku?
Mēs varam atrisināt šo diezgan sāpīgo un Latvijai aktuālo jautājumu.

Grāmatvežiem

Cik daudz laika grāmatvedim jāpavada Jūsu firmā, lai savestu kārtībā visus papīrus? Varbūt labāk atstāt grāmatvedi savās mājās pie datora un interneta, lai veic uzskaiti attālināti, ņemot datus no SYSa, kur visi dati ir Jūsu biroja darbinieku savadīti un Jūs ietaupīsiet savus izdevumus uz vienas darba vietas rēķina?

Uzņēmuma vadītājiem

Jums, kā uzņēmuma vadītājam, vienmēr jābūt aktuāliem datiem par atlikumiem noliktavā, parādniekiem, darbinieku noslodzi, aktuālajiem līgumiem, perspektīvajiem klientiem un jābūt iespējai prognozēt ienākumu līmeni izejot no vēsturiskiem datiem. Ar SYSu Jūs dabūsiet reālos datus reālā laikā.