SYS7 moduļi

Nedaudz par sistēmas priekšrocībām

Galvenā sistēmas priekšrocība ir tā, ka lietotājam nav jābūt ģeniālam biznesmenim vai datorģēnijam. Sistēma ir veidota tā, lai cilvēks ar elementārām pamatzināšanām datoru jomā varētu to izmantot uz pilnu jaudu.

Veidojot SYS7, mēs sev nostādījām kā pamatmērķi ideju "sistēmai jābūt saprotamai un intuitīvai". Ceram, ka esam sasnieguši nostādīto mērķi. Ar mūsu sistēmu strādā sekretāres, uzņēmumu vadītāji, grāmatvedes, klientu menedžeri un visi ir apmierināti.

 

Šajā sadaļā esam apkopojuši informāciju par mūsu sistēmā izvietotajiem moduļiem.